Katrs vadītājs vienmēr grib redzēt tālāk, rīkoties vērienīgāk, sasniegt labākus rezultātus. Strauji mainīgā vidē panākumus gūst tikai tie, kas maina, un kas mainās.

I.C.E. Consulting: Iedvesmot. Izveidot. Īstenot.

I.C.E. Consulting mērķis ir iedvesmot pārmaiņām, izveidot to veikšanai labvēlīgus priekšnoteikumus un palīdzēt īstenot tās dzīvē – sniedzot vadības un finanšu konsultācijas.

Ja esat mākslinieks, šeit varat iepazīstināt ar sevi un saviem darbiem, vai arī varat šeit aprakstīt sava uzņēmuma mērķus un misiju.

I.C.E. Consulting ir:

  • Daudzpusīga komanda ar darba un profesionālo pieredzi gan starptautiskos, gan lielākajos Latvijas uzņēmumos;
  • Latvijas apstākļiem reālas cenas;
  • Uz rezultātu virzīta analīzes metožu un labākās prakses piemērošana;
  • Neatkarība, kas ļauj izvēlēties tieši Jūsu organizācijai un Jūsu situācijai vispiemērotāko risinājumu.

VIRZĪBA UZ REZULTĀTU

Vienmēr izmantojam kompleksu pieeju.

Skatām visus aspektus kopumā, spējam Jūsu problēmā saskatīt gan cilvēku, gan procesu, gan tehnoloģiju dimensijas, kā arī atpazīt stratēģisku vai politisku apsvērumu ietekmi uz dažādiem organizācijas darbības līmeņiem.

Skats uz ilgtermiņu.

Strādājam nevis priekš jums, bet kopā ar jums – lai zināšanas un izpratne, ko ieguldām risinājuma meklēšanā, iesakņotos ar Jūsu iekšējā organizācijā. Lepojamies ar risinājumiem, kas pierāda savu pareizību arī pēc vairākiem gadiem.

Katram klientam, katram uzdevumam sava, situācijai atbilstoša pieeja.

Analīzes metodes labākā prakse ir tikai rīki. Risinājumi katrā gadījumā jāatrod pilnīgi savi. 

NEATKARĪBA

Nav jāpakļaujas mātes/saistīto uzņēmumu standartiem, stratēģijai vai politikai – attiecībā uz izvēlētajiem klientiem, sniedzamajiem pakalpojumiem, vai veidu, kādā šie pakalpojumi tiek sniegti.

Tehnoloģiju jomā, esam brīvi sniegt tādus ieteikumus, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām, nevis kas izrietētu no mūsu saitēm ar tehnoloģiju piegādātājiem. Tehnoloģijas eksistē, lai veiktu konkrētas funkcijas, nevis tāpēc, ka tās ir interesantas vai skaistas.