Finanšu konsultāciju pakalpojumi atrodas izstrādes stadijā, bet jau šobrīd spējam sniegt palīdzību sekojošās jomās:

Ideju ģenerēšana.

Biznesa plānu izstrāde:

Tehniskais/ekonomiskais pamatojums;

Tirgus izpēte;

Naudas plūsma;

Finansiālie/nodokļu/juridiskie aspekti.

Finansējuma piesaiste:

ES fondi;

Bankas;

Investori.

Projektu realizācijas vadība/ uzraudzība.