Finanšu vadības procesu uzlabošana:

 • Procesu analīze un dokumentācija;
 • Procedūru, amatu pienākumu aprakstīšana;
 • Rokasgrāmatu izstrāde;
 • Budžetēšana, plānošana;
 • Vadības informācijas veidošana un analīze.

Palīdzība IS ieviešanā un attīstībā:

 • Grāmatvedība, ERP, CRM, EAM/CMMS;
 • Prasību analīze un definēšana;
 • Specifikāciju izstrāde;
 • Ieviešanas projektu vadība;
 • Pārmaiņu vadība.

IS Pārvaldības konsultācijas:

 • IS Stratēģijas un attīstības plāna sagatavošana;
 • IS un IT risinājuma koncepcijas izveide;
 • IS Audits, Risku analīze;
 • Palīdzība IS pārvaldības dokumentu sagatavošanā (drošības politika, rezerves kopēšanas politika, biznesa nepārtrauktības plāns, citas politikas, noteikumi un kārtības);
 • Atbalsts darbā ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
 • Projektu uzraudzība.

Palīdzība iepirkumu procesu organizēšanā:

 • Prasību analīze un definēšana;
 • Tirgus izpēte, potenciālo piegādātāju identificēšana;
 • Piegādātāju aptaujas klienta uzdevumā (ļaujot klientam neizpaust savu vārdu);
 • Konkursu nolikumu (atlases kritēriji, vērtēšanas principi) un darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju) izstrāde;
 • Piedāvājumu izvērtēšana;
 • Palīdzība līgumu slēgšanas procesā.